40 things about Me

Featured

So , hi there again and I'll be doing this challenge tho I did change the title because actually, it is a dare I've seen in Facebook where in you need to Send a certain Number through PM (private message) that you would like me to answer honestly. So to make a twist, when a … Continue reading 40 things about Me

Gift

Thank You. My heart is full. ❤

Odin's Heart

Educational Technology 2 gave me a lot of things to improved. Thankful ako dahil natuto ako ng mga bagay na to at madami akong naimprove sa sarili at sa pagtingin ko sa lahat ng bagay. I need to deal with my fear para maging successful ang lahat, from the moment na nag try ako ng mga bagong bagay alam ko sa sarili ko na wala na ako sa comfort zone ko.
Technology thought me how to build the gap between 2 people and era and it helps me a lot. I continually thinking it habang ginagawa ko ang mga bagay na ito.

First na natutunan ko ang pag express ng aking sarili sa blog natutunan ko ilabas ang lahat ng nararamdam ko na alam ko na hindi ko naman nilalabas. I used to deal with my own situation and problems na mag isa , siguro iyon din ang naging dahilan…

View original post 575 more words